top of page

Asertywność i pewność siebie

Życie według krzywdzących przekonań dotyczących siebie oraz całego świata, nie tylko negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości, ale również sprawia, że nie potrafimy powiedzieć, co tak naprawdę myślimy. Asertywność, czyli posiadanie własnego zdania, to umiejętność nabyta, która umożliwia wyrażenie emocji, a także obronę własnych praw. Hipnoterapia daje dostęp do podświadomych wspomnień, dzięki którym możliwe staje się odnalezienie problemu dotyczącego aspektu pewności siebie. Terapia hipnozą to metoda, na której rozważane mogą zostać problemy z asertywnością, ale również zaburzenia osobowości. Jednym z nich jest narcyzm, który przejawia się skłonnościami to snobizmu i egocentryczności – taka osoba wymaga lepszego traktowania przez innych. Jednak paradoksalnie narcyzm to pesymista, któremu towarzyszy obniżona samoocena. Wspomniana forma terapii pozwoli pracować nad pesymistycznymi odczuciami i zwiększeniem własnej wartości – swobodnym wyrażaniu towarzyszących nam emocji w wybranych sytuacjach.

asertywność i pewność siebie - hipnoterapia
bottom of page