top of page
Miejsce pracy publicznej

Hipnoterapia przy  wsparciu
leczeniu stresu.

Jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Chociaż jego głównym założeniem jest ochrona przed niebezpieczeństwem, to jednak jego nadmiar szkodzi naszemu zdrowiu. O czym mowa? Stres, szczególnie ten długotrwały, wpływa na reakcje fizyczne oraz psychiczne naszego ciała. Wzrasta ciśnienie krwi, serce zaczyna szybciej bić, a oddech ulega przyśpieszeniu – taka reakcja przygotowuje nasze ciało do nagłych wypadków i jednorazowo nie przynosi negatywnych skutków. Problemem jest natomiast PTSD, który uniemożliwia odpoczynek i zwiększa podatność na zaburzenia osobowości i choroby psychiczne. PTSD, czyli Zespół Stresu Pourazowego to uraz psychiczny, przy którym jedną z możliwości leczenia jest hipnoterapia. Terapia z hipnozą umożliwia dotarcie do podświadomości, dzięki czemu pacjent otwiera się na zapomniane wspomnienia i wydarzenia z przeszłości, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu. Terapia jest rozwiązaniem wykorzystywanym przede wszystkim do zwalczania chorób cywilizacyjnych, które są uwarunkowane szybkim trybem życia.

bottom of page