Miejsce pracy publicznej

Hipnoterapia przy  wsparciu
leczeniu stresu.

Jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Chociaż jego głównym założeniem jest ochrona przed niebezpieczeństwem, to jednak jego nadmiar szkodzi naszemu zdrowiu. O czym mowa? Stres, szczególnie ten długotrwały, wpływa na reakcje fizyczne oraz psychiczne naszego ciała. Wzrasta ciśnienie krwi, serce zaczyna szybciej bić, a oddech ulega przyśpieszeniu – taka reakcja przygotowuje nasze ciało do nagłych wypadków i jednorazowo nie przynosi negatywnych skutków. Problemem jest natomiast PTSD, który uniemożliwia odpoczynek i zwiększa podatność na zaburzenia osobowości i choroby psychiczne. PTSD, czyli Zespół Stresu Pourazowego to uraz psychiczny, przy którym jedną z możliwości leczenia jest hipnoterapia. Terapia z hipnozą umożliwia dotarcie do podświadomości, dzięki czemu pacjent otwiera się na zapomniane wspomnienia i wydarzenia z przeszłości, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu. Terapia jest rozwiązaniem wykorzystywanym przede wszystkim do zwalczania chorób cywilizacyjnych, które są uwarunkowane szybkim trybem życia.