top of page
leczenie uzależnień

Praca z uzależnieniami

Zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego to stan, który wymaga pomocy. Osoba uzależniona odczuwa stały lub okresowy przymus do wykonywania określonych czynności czy spożywania szkodliwych substancji w nadmiernych ilościach. Narkotyki czy alkoholizm to tylko jedne z kilku rodzajów uzależnienia – istnieją również zaburzenia w postaci lekomanii czy nikotynizmu, a także wiele innych zachowań, np. kompulsywnych zakupów czy gier hazardowych lub komputerowych. Hipnoterapia to sposób na dotarcie do podświadomości, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie podatności na sugestie osoby poddawanej terapii. Terapia z hipnozą osób zmagających się z alkoholem lub narkotykami ma na celu przywrócenie pełnej kontroli nad podejmowanymi decyzjami i rozwiązanie problemu nałogu – rozpoczęciem trzeźwości i prowadzenia świadomego i satysfakcjonującego życia. Będzie prowadziła do wytworzenia odruchu, dzięki któremu przełamana zostanie chęć sięgnięcia po środki odurzające, a także będzie zachęcać do nabierania pozytywnego stosunku do siebie i uczenia się zaspokajania podstawowych potrzeb.

jak walczyć z uzależnieniem
bottom of page