top of page
Leaf Pattern Design

Terapia regresyjna

Jedną z wielu metod radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w naszym życiu, jest terapia regresyjna. Do kogo jest kierowana, ile kosztuje i jak się do niej przygotować — o tym wszystkim nasi pacjenci dowiedzą się właśnie tutaj — zapraszamy! 

Czym jest hipnoza regresyjna? 

Wielu z nas doświadczyło w życiu mniejszych i większych sytuacji, które nie były obojętne dla naszego zdrowia psychicznego. Traumami, które mogły znacząco wpłynąć na nasze życie, mogła być śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, poważny wypadek, przemoc fizyczna lub psychiczna i wiele innych wydarzeń, które pozostawiły w nas swój ślad. Hipnoza regresyjna jest metodą terapii, która pozwala wrócić do bolesnych wspomnień, aby następnie je przepracować i pomóc sobie odzyskać możliwość normalnego codziennego funkcjonowania. Zdarza się bowiem, że traumy powodują w nas różnego rodzaju blokady czy mechanizmy obronne, z którymi zmagamy się później całe życie. One często nie pozwalają nam żyć pełnią życia i powodują różnego rodzaju problemy zarówno w związkach, jak i relacjach, ale także w poczuciu własnej wartości, a także zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Terapia regresyjna, niezależnie od tego, czy jest przeprowadzana online, czy stacjonarnie w gabinecie, ma na celu wrócić do bolesnych wspomnień. Jest to możliwe dzięki hipnozie, w którą pacjent zostaje wprowadzony przez terapeutę podczas sesji. W trakcie stanu regresji pacjent ma możliwość dokładnego przeanalizowania swoich wspomnień, jednak jest już w innym miejscu w swoim życiu, dzięki czemu może wykorzystać zdobyty do tej pory potencjał w celu nowego zrozumienia minionych wydarzeń.  


Hipnoza regresyjna a dynamiczna — różnice 

Hipnoza jest jedną z niekonwencjonalnych metod terapii. Wyróżniamy ich wiele rodzajów, jednak najważniejszym podziałem jest ten między hipnozę regresyjną oraz dynamiczną. Pierwsza z nich, jak jej nazwa wskazuje, pozwala nam się cofnąć nawet do czasów dzieciństwa, przeszłych zdarzeń, które miały znaczący wpływ na nasze życie. W przeciwieństwie do niej metoda dynamiczna odnosi się do wydarzeń teraźniejszych, które mają miejsce aktualnie. Choć również pozwala wpływać na naszą podświadomość, jest zupełnie inną techniką, stosowaną raczej nie w przypadku chęci usunięcia jakiejś blokady czy mechanizmów obronnych powstałych w wyniku traum i uniemożliwiających nam codzienne funkcjonowanie, a raczej stosowaną w celu zwiększania samoświadomości, poznawania siebie i umiejętnego zarządzania swoimi emocjami. Dobór odpowiedniej techniki leczenia jest zatem niezwykle istotny, aby móc cieszyć się jego późniejszymi efektami. 

Hipnoza regresyjna online  

Terapię regresyjną, jak każdy innych rodzaj leczenia, możemy przeprowadzić zarówno stacjonarnie, jak i online. Zdalne spotkania są o tyle bardziej atrakcyjne, że możemy dopasować je do swojego codziennego planu dnia i nie musimy martwić się czasem poświęconym na dojazdy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób z całej Polski, a nawet zagranicy – zdalna sesja pozwala odbyć spotkanie z pacjentem mieszkającym nawet setki kilometrów od gabinetu. Wystarczy o umówionej godzinie połączyć się z terapeutą online i skorzystać z jego pomocy w przerwie między codziennymi obowiązkami. Należy jednak mieć na uwadze, że pierwsze spotkanie warto odbyć stacjonarnie ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Dotyczy to w szczególności osób, które jeszcze nie korzystały z metody hipnozy i mogą mieć problemy z wejściem w stan podświadomości — zdecydowanie łatwiej będzie wykonać pierwsze próby w gabinecie. 


Ile kosztuje terapia regresyjna? 

Pierwsza sesja terapeutyczna to czas na poznanie siebie nawzajem, wyjaśnienie zasad panujących podczas terapii oraz metody działania hipnozy. Zależnie od osoby, która przychodzi do gabinetu, czas poświęcony pacjentowi może się różnić, dlatego na pierwszym spotkaniu zostawiamy sobie więcej czasu na przeprowadzenie dokładnego wywiadu, wprowadzenia w stan hipnozy i omówienia dalszych kroków leczenia. Pozostałe spotkania, niezależnie od tego, czy odbywają się stacjonarnie w gabinecie, czy decyduje się na kontakt online, trwają 1,5 godziny. Cena za sesję to koszt 500 zł.  

bottom of page